Obecná povinnost zaměstnavatelů zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci vyplývá z ustanovení zákoníku práce a dalších souvisejících předpisů. Významnou a neopominutelnou součástí této ochrany je i zajištění pitné vody na všech pracovištích v postačujícím množství.

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vymezuje v § 3 pitnou vodu jako veškerou vodu v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, k přípravě jídel a nápojů, vodu používanou v potravinářství, vodu určenou k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem a k dalším účelům lidské spotřeby, bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Z uvedené definice vyplývá, že jakákoliv forma zajištění pitné vody na pracovištích včetně nákupu balené pitné vody v PET láhvích nebo různých barelech představuje naplnění základních povinností zaměstnavatele při ochraně zdraví zaměstnanců. Výdaj na pořízení balené pitné vody je proto na straně zaměstnavatele výdajem daňově účinným a jeho daňovou účinnost nekomplikuje ani souběh nákupů balené pitné vody s možností konzumovat na konkrétním pracovišti tzv. „kohoutkovou“ pitnou vodu. Za pitnou vodu však nelze považovat např. přírodní minerální vody, vody ochucené různými příchutěmi, čaje apod.

Výdaje na poskytování nealkoholických nápojů zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti, např. džusů, minerálek, kávy, limonád apod., však mají odlišný daňový režim. Na straně zaměstnavatele jsou výdaji daňově neúčinnými. U zaměstnanců je jejich spotřeba, stejně jako v případě konzumace pitné vody na pracovišti, od daně z příjmů ze závislé činnosti osvobozena a nepodléhá ani pojistným odvodům.