Na situaci přímo ve firmě se Deník zeptal jednoho ze zaměstnanců turnovské Preciosy, který měl to štěstí, že o práci zatím nepřišel. Z pochopitelných důvodů nemůžeme uvést jeho jméno ani pozici, na níž pracuje.

Jaká nyní panuje mezi zaměstnanci nálada? Jak jsou na tom ti, co se jich týká propouštění?
Nálada není dobrá, každý se bojí o zaměstnání, protože v Turnově je možnost na uplatnění špatná. Těm, kterých se týká propouštění, je nabídnuta možnost pracovat v Minkovicích, ale to znamená dojíždění. To není levné.

Znají zaměstnanci klíč, podle kterého propouštění probíhá? Týká se jen určitých profesí, nebo se snižují stavy plošně?
Nevím, jestli zaměstnanci znají klíč, ale údajně je to v rámci šetření, což bylo zaměstnancům sděleno, jelikož se asi méně prodává.
Týká se to hlavně lidí z výroby, ale asi dojde i na THP pracovníky.

Jakým způsobem managment propouštění vykomunikoval se zaměstnanci? Vysvětlili jim důvod? Nabídli slušné odstupné?
Ty důvody jsem již uvedl. Se zaměstnanci se mluvilo. Odstupné samozřejmě dostanou ti, kteří odmítnou pracovat v Minkovicích, dle zákoníku práce.

Jak se zaměstnanci staví k nabídce jít pracovat do Liberce? Využil ji někdo z vašich kolegů?
Někteří to vezmou, ale jiní se k tomu staví skepticky, protože už tak jezdí do práce zdaleka a projezdili by značné množství peněz. Ale přesto, co vím, tak většina lidí tuto nabídku asi vezme, protože v regionu jsou pracovní nabídky minimální.