Zhruba stovka zemědělců z Libereckého kraje a čtyři tisíce zemědělců z celé České republiky vyjelo do Prahy s cílem zabránit přijetí rozpočtu, který může znamenat další a z velké části fatální ránu. Neúspěch demonstrantů by se podle předpokladu rovnal dalším zaniklým chovům, družstvům či farem, dalším rodinám, které by ztratily své životní jistoty a možnost pracovat v oboru, ve kterém pracovaly předešlé generace jejich rodů.

Že se zemědělství stává obětí nesystematických kroků a zřejmě i politických obchodů vysvětlil předseda agrární komory v Libereckém kraji, který je zároveň předsedou agrární rady při krajském úřadu Libereckého kraje Robert Erlebach.

„Co se děje v zemědělství asi nejlépe ilustrují čísla. V roce 2000 v Libereckém kraji byl stav počtu hospodářských zvířat například drůbeže téměř 400 tisíc kusů. Nyní na konci roku 2009 je tento stav přibližně pětašedesát tisíc kusů,“ uvedl faktická čísla regionální reprezentant zemědělců. „Paradoxně prodej drůbeže neklesá, ale již se nejedná o drůbež či vejce z České republiky,“ doplnil s tím, že všichni, kteří pracují jako chovatelé drůbeže, byli tak neschopní.

„Toto číslo ilustruje fakt, jak se odráží nerovné postavení českých zemědělců na volném trhu EU. Zahraniční zemědělci mají dále nepřímé dotace v úlevách například na platbách v sociálním zabezpečení, čeští zemědělci tyto úlevy nemají. Nastavení obchodu tak, jak jej vláda vyjednala v přístupových dohodách, prostě neumožňuje, aby český zemědělec mohl někomu konkurovat,“ konstatoval Robert Erlebach.

Čeští zemědelci v EU zanikají

Podle něj čeští zemědělci pomalu zanikají a pro zemědělce v EU se tím otvírá trh, kam každoročně vyvážejí své výrobky. „Nevím, jestli si vláda, ale i občané uvědomují skutečnost, že se v oblasti produkce potravin každý rok Česká republika stává stále méně soběstačná. Po dalších bankrotech zemědělců a zániku družstev, budeme již trvale závislí na dovozu. Jinými slovy si pak zahraniční dovozci mohou za potraviny určit jakékoliv ceny a za tyto ceny si budeme muset ony výrobky kupovat,“ předeslal dopad současného stavu předseda agrární komory v Libereckém kraji.

Podle průzkumů česká veřejnost není příliš nakloněna různým demonstracím. Navíc zemědělství je obor, kam již nyní míří miliardy korun každý rok, takže požadavek na další přibližně 1,5 miliardy korun dotací může působit v době krize, jako projev nenasytnosti.

Prezident Agrární komory ČR Jan Veleba však skutečný stav popisuje opačně. Jak uvedl, pozice zemědělců je spíše v pozici věřitele, který na kolenou prosí svého dlužníka, aby mu dal příspěvek na chleba.

Čeští zemědělci jsou za asistence státu systematicky likvidováni. Zemědělství není pro český stát tak silný obor, aby na úrovni parlamentu politici považovali zemědělce za důležité.

„Chceme dosáhnout dodržení slibu, který dříve vláda dala a nyní se tváří, že sliby se jí netýkají,“ přirovnal situaci prezident Agrární komory.

Poslanci parlamentu během druhého čtení nakonec k projednávanému rozpočtu peníze pro zemědělce zařadili jako pozměňovací návrh. Za týden bude poslanecká sněmovna projednávat rozpočet ve třetím čtení.

Poslanci pak hlasováním rozhodnou, jestli situaci zemědělcům ještě více zhorší, nebo jim umožní získat alespoň část toho, co jim vláda před časem slíbila.

Autor Jan Široký