Uzavírají se smlouvy na dobu určitou, nejen proto, aby firmy personálně zajistily současné krátkodobé zvýšení výroby, ale také proto, aby překlenuly nastávající dobu dovolených.

Součástí takových smluv uzavřených třeba na dva, na tři nebo na čtyři měsíce, je však stejně jako u standardních smluv zkušební doba. Ta se musí sjednat vždy před zahájením výkonu práce. „Pokud na to firma zapomene, je to její problém. Zkušební dobu nelze sjednat dodatečně,“ vysvětlil krajský předseda Asociace samostatných odborů v Liberci Milan Šubrt.

Stejně tak nelze ani zkušební dobu dodatečně prodlužovat. „Pokud si na začátku sjednali měsíční zkušební dobu, tak prostě po měsíci končí, změnit se to už nedá,“ dodal Šubrt. Maximálně může být zkušební doba dlouhá tři měsíce.

Do zkušební doby se nezapočítává doba, kdy je zaměstnanec nemocný nebo když firma nevyrábí z důvodu jakýchkoli překážek v práci. „V době nemoci se zkušební doba přeruší. Zaměstnanci si to někdy špatně vysvětlují a chtějí toho využít. Marodit a mezi tím že jim vyprší zkušební doba. Tak to ale není,“ podotkl Milan Šubrt.

Ve zkušební době může pochopitelně jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ukončit pracovní poměr bez udání důvodu. Zpravidla by to však mělo být ohlášeno tři dny předem. Firma by ukončení poměru měla oznámit písemně. „Rovněž samotná zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná,“ uzavřel Milan Šubrt.