Od 1. července vstoupila v platnost novela živnostenského zákona. Byť se nejedná o zákon daňový, podstatným způsobem ovlivní výši daňových povinností některých živnostníků, kteří své výdaje pro daňové účely určují tzv. výdajovým paušálem, tj. zákonem vymezeným procentem ze svých příjmů.
Pokud provozují živnost řemeslnou, mohou si uplatnit výdajový paušál ve výši 60% z úhrnu dosažených příjmů, zatímco ostatním živnostníkům zákon umožňuje použití 50%ního výdajového paušálu.

Změny v daních má na svědomí nové znění přílohy č. 1 k živnostenskému zákonu. S účinností od 1. července přiřazuje k dosavadnímu výčtu řemeslných živností následující činnosti:
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;
- montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob na plyny;
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny;
- montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení;
- praní a žehlení oděvů.

Od stejného data už výčet řemeslných živností naopak neobsahuje fotografické služby,výrobu kosmetických prostředků a polygrafickou výrobu.
Živnostníci provozující nově vymezené řemeslné živnosti si z příjmů za druhé pololetí mohou uplatnit výdajový paušál ve výši 60%, fotografové, výrobci kosmetických prostředků a polygrafičtí výrobci si naopak ze svých tržeb za druhé pololetí paušální tvorbu daňových výdajů sníží na 50%. Z uvedených změn logicky vyplývá, že obě dotčené skupiny živnostenských paušalistů budou muset své příjmy v daňovém přiznání za rok 2008 rozdělit na tržby za první a druhé pololetí a přiřadit k nim rozdílnou hodnotou uplatněného výdajového paušálu.