Z tohoto důvodu hasiči každoročně před třicátým dubnem informují širokou veřejnost o tom, co se vlastně smí a nesmí. Zkrátka se snaží důležitými informacemi a radami co nejvíce minimalizovat riziko případného požáru, který může skončit nejen materiálními škodami, ale i tragickými následky.

Povinnosti

Fyzická, právnická či podnikající fyzická osoba je při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinna učinit odpovídající opatření, které zabrání vzniku a šíření požáru.

„Nesmí dojít k tomu, že se spalování vymkne kontrole a vznikne požár. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně hrozí pokuta až dvacet tisíc korun. Jestliže ale dotyčná osoba svým jednáním způsobí požár, udělená pokuta může být ještě o pět tisíc korun vyšší," informovala Nicole Zaoralová, mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky.

Kde hlásit pálení?

Právnické a podnikající fyzické osoby navíc nesmí opomenout na ohlašovací povinnost. Pro pálení čarodějnických ohňů totiž platí stejná pravidla, jako pro běžné pálení. „Každé spalování hořlavých látek na volném prostranství na územíLibereckého krajemusí uvedené osoby předem oznámit na Operační a informační středisko krajských hasičů na telefonním čísle950 471 111a nebo k tomu využít internetový formulář nawww.hzslk.cz," upřesnila mluvčí libereckých hasičů Zdenka Štrauchová.

Situace vÚsteckém krajije naprosto stejná. Liší se jen uvedené kontakty. O pálení lze hasiče informovat na telefonním čísle950 431 010a nebo přes webový formulář na adresewww.hzsoul.cz.

Je jen na člověku, kterého se uvedené informace týkají, aby splnil to, co je jeho povinností. V případě, že tak neučiní, mu hrozí pokuta do výše půl milionu korun.

Jak uvedla Zaoralová, hasiči doporučují i samotným lidem, kteří budou pálení organizovat jako fyzické osoby, aby jej předem na příslušný hasičský záchranný sbor oznámili. „Vždy je třeba uvést místo a čas pálení, odpovědnou osobu včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření," dodala.

Hasiči radí

Aby se poslední dubnový den nezměnil v neštěstí, je vhodné dodržovat a respektovat rady hasičů.

MÍSTO PÁLENÍ: Každý, kdo má v plánu pálení vatry, by si měl uvědomit, že dané místo by mělo být minimálně padesát metrů od okraje lesa. Zároveň je potřeba dohlédnout i nad dostatečnou vzdáleností od obytných či zemědělských budov. „Kvůli odlétajícím jiskrám z vysoké vatry totiž hrozí i zapálení střechy. Ohniště lze navíc bezpečně oddělit od okolí například kameny nebo pískem," doplnila Štrauchová s tím, že nejideálnějším místem pro čarodějnické pálení je ohniště s hliněným podkladem v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jeho velikost by měla být taková, aby bylo schopné jej zvládnout. Samotnou vatru je potřeba postavit do stabilní pyramidy, jinak v případě jejího zhroucení může dojít k popálení lidí či ke vzniku požáru.

HOŘLAVÉ KAPALINY: Velmi nebezpečné je rozdělávání ohně pomocí hořlavých kapalin, jako je nafta, benzín či líh. Požár se totiž může snadno vymknout kontrole a způsobit nejen vážné popáleniny. Do ohně navíc nepatří předměty jako jsou různé plechovky se zbytky barev, chemikálie, uzavřené nádoby a spreje.

„Nebezpečným zlozvykem pak je spalovaní pneumatik. Pálení nepřírodních materiálů je zákonem navíc přísně zakázáno," varuje Štrauchová.

POČASÍ: Ač se to nezdá, je velmi důležité sledovat i vývoj počasí. Zejména směr a sílu větru. Riskantní je navíc i sucho. Podle hasičů totiž může i slabší vítr rozšířit oheň na okolní porosty, v horším případě i domy. Hasiči proto doporučují v případě velkého sucha nebo silného větru oheň vůbec nerozdělávat.

DOHLED DOSPĚLÉ OSOBY: Ohniště nikdy nesmí zůstat bez dozoru plnoleté osoby. Zároveň je potřeba mít v jeho blízkosti jednoduché hasící prostředky. A to pro případ, že by se z jakýkoliv důvodů pálení vymklo kontrole. Postačí voda, písek, lopata, hlína a další.

Rodičům, kteří zanedbají dohled nad svými dětmi z hlediska požární bezpečnosti, hrozí až pětadvacet tisíc korun pokuta.

ALKOHOL A OHEŇ: Hasiči také varují lidi před nadměrnou konzumací alkoholu při pálení čarodějnic. Kombinace alkoholu a ohně je totiž velmi nebezpečná. Snadno může dojít k tragédii, což si podnapilé osoby neuvědomují.

SKONČENÍ PÁLENÍ: Jakmile pálení dospěje konce, je potřeba se přesvědčit, že nemůže dojít k opětovnému rozhoření ohně, protože i ve vyhaslém ohništi mohou být ukryté žhavé oharky, které může vítr rozfoukat po okolí.

„V období sucha se může na rizikových místech oheň znovu rozhořet až za několik dní po skončení pálení," upozornila mluvčí.