Úderem 16. hodiny začalo na Státním hradu a zámku Frýdlant taktické cvičení jednotek požární ochrany především z Frýdlantského výběžku. Přestože byl zámek pro turisty a veřejnost uzavřen, jako každé pondělí, odpoledne se otevřela hlavní brána, která za zvuku přijíždějících cisternových vozů přivítala profesionální hasiče z Raspenavy spolu s dobrovolnými jednotkami z Frýdlantu, Raspenavy, Višňové, Pertoltic, Nového Města pod Smrkem a Dolní Řasnice.

"Při příjezdu hasiči od paní kastelánky a dalších zaměstnanců zámku zjistili, že podle předem připraveného plánu cvičení hoří střešní konstrukce. Požár, který byl ohlášen ihned na tísňovou linku 150, vznikl při opravách střechy hradu," uvedla mluvčí hasičů Iva Michalíčková.

Hasiči spojili hadice od cisternového vozu až na nádvoří, kde hadici napojili na suchovod. Od suchovodu táhli hadici k rozdělovači, odkud vedli dva proudy až na hradby zámku. Tlak vody posílili přenosnou motorovou stříkačkou, kterou na místo dopravili pomocí traktůrku ze zámku. Na hradbách simulovali hasební zásah vodou stříkáním do parku.

Další skupina hasičů v dýchacích přístrojích táhla další hadice od rozdělovače po točitém a úzkém schodišti až do půdních prostor a věže hradu. Zde byly hasební práce prováděny pouze metodicky bez dodávky vody.

Další jednotky zajišťovaly čerpání vody pomocí plovoucích čerpadel ze Zámeckého rybníka. Vodu tlačili podzemním suchovodem a zároveň hadicovým vedením do kopce až k zámecké bráně.

"Cílem akce bylo prověřit možnost dodávky vody ze Zámeckého rybníka podzemním suchovodem až k bráně hradu. Dále zajistit dálkovou dopravu vody v dostatečném množství a o dostatečném tlaku hadicemi až na hradby hradu a natáhnout vodní proud „C“ po schodištích až do půdních prostor hradu v dýchacích přístrojích," vysvětlila Michalíčková.

Cvičení se zúčastnilo celkem 47 hasičů ze 7 jednotek požární ochrany. Z techniky na místo dorazilo 9 cisternových automobilových stříkaček, na čerpání vody ze Zámeckého rybníka byla použita plovoucí čerpadla a k posílení tlaku vody byla přidána přenosná motorová stříkačka.

Hasiči si ověřili funkčnost podzemního suchovodu a zjistili, že v případě požáru by výkon stříkaček stačil na překonání převýšení od rybníka až na hradby zámku i k dodávce dostatečného množství vody pro hasební zásah v celém areálu hradu a zámku.

Podle kastelánky Jany Pavlíkové poslední cvičení hasičů na frýdlantském zámku probíhalo před více než deseti lety. Tehdy voda z prasklé hadice promáčela novou fasádu zámku, s čímž se při podobných cvičeních musí počítat.

Kastelánka také zmínila, že v novodobé historii hradu i zámku nedošlo k požáru. Nejen paní kastelánka, ale také všichni hasiči si přejí, aby se červený kohout této krásné historické stavbě vyhýbal obloukem a na zámku se setkávali jenom jako návštěvníci, případně při dalších cvičeních.