Od konce července vešlo v platnost nové nařízení Libereckého kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. „Jak se totiž ukázalo, v loňském extrémně suchém létu vyjížděli hasiči k nejvyššímu počtu požárů za posledních 20 let," sdělila tisková mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová.

Tato situace si vyžádala přijetí okamžitých preventivních opatření, která by alespoň částečně eliminovala počet a rozsah požárů, při nichž vznikaly vysoké škody zemědělcům, ale i v okolních lesích. Současně také znamenaly velkou zátěž pro samotné hasičské jednotky, které byly při těchto požárech nasazeny.

AKTUALIZACE SE TÝKÁ HLAVNĚ ZEMĚDĚLCŮ

Nařízení řeší kromě všeobecných pokynů pro toto období, jímž by se měli řídit všichni lidé, také pokyny pro zemědělce v období sklizně. „Snažíme se v maximálně možné míře předcházet nejčasnějším příčinám požárů při provádění žňových prací," dodala Štrauchová.

Jak ze statistik hasičů vyplývá, nejčastějšími příčinami vzniku požárů jsou mechanické jiskry. Dále pak také kontakt výfuku s hořlavými látkami, odlétající jiskry z výfuků automobilů, případně technická závada na zemědělské technice. Svůj podíl však nese i nedbalost při používání otevřeného ohně jako například odhozený nedopalek cigarety.

Dobou zvýšeného nebezpečí požáru se rozumí doba, kdy je dlouhodobě vysoká teplota, nedostatek srážek a s tím související nízká vlhkost v půdě a vegetaci. „V případě, že k takovému období dojde, vyhlašuje jej hejtman," informovala tisková mluvčí Libereckého kraje, Markéta Dědková. Zpravidla se vyhlašuje v době, po kterou jsou v platnosti dva nejvyšší stupně výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.