Siréna varuje. Její zvuk upozorňuje, že došlo k mimořádné události.
V naší republice je pro tento případ zaveden jeden signál, tzv. „Varovný signál“. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál je vysílán třikrát po sobě v přibližně 3minutových intervalech.

Tam, kde jsou sirény s hlasovým výstupem, se následně ozve doprovodné hlášení, o jaké nebezpečí se jedná.
Se zvukem sirény se nejčastěji setkáváme vždy první středu v měsíci, kdy probíhá zkouška sirén. Ve 12 hodin se najednou spustí sirény v celé republice, aby se prověřila jejich funkčnost. Uslyšíte nepřerušovaný tón - tzv. „Zkušební tón“ po dobu 140 vteřin. Sirény s hlasovým výstupem následně ohlásí: „zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén“.

Dalším signálem, který může siréna ohlašovat, je „Požární poplach“. Tímto signálem se svolávají dobrovolní hasiči. Signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).

Sirény spouští krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje a operační střediska územních odborů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Semily.

Po zaznění sirény následuje informace o konkrétním nebezpečí. Sirény s hlasovým výstupem varují občany přímo slovně. Tam, kde sirény hlasový výstup nemají, jsou občané varováni z vozů policie a hasičů s hlasovým výstupem, místním rozhlasem, regionálními rozhlasovými a televizními stanicemi.
Sirény lze spouštět jednotlivě, všechny ve městě, v okrese, nebo lze vytvořit určité skupiny sirén dle potřeb varování v jednotlivých oblastech, například záplavová území, okolí výrobních subjektů zpracovávající nebezpečné látky nebo zóny havarijního plánování.

Co dělat, když zazní siréna?
Na území Libereckého kraje je pak rozmístěno celkem 262 sirén, z toho je 230 sirén rotačních, 15 sirén elektronických a 17 místních rozhlasů.
Dále uvedené pokyny neplatí v případě, že hrozícím nebezpečím je povodeň. Uslyšíte-li „Varovný signál“ sirény, ukryjte se co nejrychleji v nejbližší budově a to i v případě, když pojedete v automobilu.

V budovách zavřete okna a dveře, vypněte ventilaci. Siréna může signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Zapněte televizi, nalaďte si rádio. Informace o tom, proč byla spuštěna siréna, co se stalo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků nebo z rozhlasových vozů policie nebo hasičů. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Pro Liberecký kraj si nalaďte Český rozhlas SEVER 91,3 FM a Rádio Contact Liberec 101,4 FM, popř. další frekvence dle místa bydliště.