Od vznícených sazí v komíně může shořet celý dům. S včasným vymetením komínů by proto všichni majitelé krbů, kamen a kotlů na pevná paliva neměli čekat na poslední chvíli. Naposledy před dvěma týdny zapřičinil špatně vyčištěný komín požár v bytovém domě ve Velkých Hamrech.

„Ve tři čtvrtě na osm večer přijalo operační středisko ohlášení požáru sazí v komíně třípatrového bytového domu ve Velkých Hamrech. Profesionální hasiči z Hamrů na místě strhli usazené hořící saze pískem a komín pročistili,“ řekla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Požár sazí v komíně tentokrát naštěstí nezpůsobil žádnou škodu. K takovým případům vyjíždějí hasiči v zimním období i několikrát do měsíce. Tyto požáry by se lidé v žádném případě neměli pokoušet hasit sami. Vznícený komín se hasí suchým slévárenským pískem. Při nalití vody by totiž mohlo dojít k explozi.

Častým důvodem vzniku požáru v komíně jsou i zazděné trámy, špatná izolace komínového tělesa od zbytku domu v případě dřevostaveb. Právě zazděný trám byl příčinnou požáru rodinného domu v Železném Brodě.

„Zjistlili jsme, že se požár rozšířil po trámech do kuchyně a do stropu. Hasiči v dýchací technice prováděli rozebírání požárem zasažených stavebních konstrukcí a jejich hašení vodním proudem,“ řekl Radek Vojík z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Škodu vyšetřovatel odhadl na 200 tisíc korun.

Kvůli zdražování cen energií se lidé vracejí zpět k tradičním zdrojům tepla. Při jejich provozu je však třeba dbát základních zásad. Právě dobrý stav komínu patří mezi nejdůležitější.

Doporučení: revize a prohlídka komínů

Hasiči doporučují, aby si každý, kdo topí pevnými palivy, nechal před začátkem zimy udělat revizi od kominické firmy.

„Kontrolní prohlídku, případně revizi komínového tělesa si musí zajistit každá právnická, podnikající fyzická či fyzická osoba sama, přičemž nestačí nechat si komínové těleso zkontrolovat a vyčistit pouze jednou za rok,“ dodal k prevenci Radek Míka z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

To stačí jen u chalup a rekreačních objektů, které nejsou obývány celoročně. Například komínová tělesa, na která je napojen zdroj tepla do výkonu 50 kW na tuhá a kapalná paliva, by měla projít kontrolou až šestkrát za rok.

U lokálních spotřebičů na plynná paliva dvakrát ročně, pokud je komínové těleso opatřeno komínovou vložkou. Když není, je třeba kontrolovat komínové těleso také až šestkrát ročně.

Při topení tuhými palivy je také třeba dodržovat zásady při jejich uskladnění. Při špatném umístění může hrozit samovznícení.