Krajští hasiči vyjížděli v minulém roce k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení.
Před zahájením topné sezóny tedy opět varují veřejnost. „Užívat lze pouze schválené typy spotřebičů paliv, určených k vytápění objektů a je nutné se řídit předpisy a návody výrobce pro jejich instalaci, umístění, užívání, obsluhu a údržbu,“ uvedla Iva Michalíčková, mluvčí hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

Před zahájením topné sezóny by měl každý provést prohlídku samotných kamen. Důležitá je dále pravidelná revize plynových a elektrických spotřebičů spolu s čištěním a kontrolou komínů. Kvůli nebezpečí samovznícení hasiči doporučují u nově naskladněného paliva provádět zpočátku denní, později týdenní kontroly teploty. Opatrnosti je třeba dbát zvláště při vysypávání žhavého popela, který by měl být uložen do nehořlavých nádob. Každoročně se stává špatné ukládání popela příčinou požárů nejen popelnic a kontejnerů, ale i obytných a hospodářských budov.

„Mnoho tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení“, dodala Iva Michalíčková