Při bleskových povodních v roce 2010 hasiči evakuovali ze zaplavených oblastí 1 074 osob. Víte, jak se v podobné situaci zachovat?Samotná evakuace se netýká jen lidí, ale i zvířat, hodnotných předmětů nebo třeba nebezpečných látek. „Evakuace je jedním z důležitých opatření ochrany obyvatelstva zejména v oblastech ohrožených přirozenými nebo zvláštními povodněmi a dále potom v zónách havarijního plánování stanovených pro jaderné elektrárny nebo pro vybrané objekty a zařízení, které vyrábějí nebo skladují nebezpečné látky," uvádí Ivan Koleňák, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.

Evakuace se vždy týká všech osob v dané oblasti s výjimkou těch, kteří se podílejí na záchranných pracích. Přednostně jsou evakuovány osoby do 15 let, pacienti ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené a jejich doprovody.

Pokud už krizový moment nastane a musíte opustit svůj domov, nezmatkujte. Před odchodem je třeba zabalit si evakuační zavazadlo a dodržet zásady bezpečného opuštění bytu. Do evakuačního zavazadla patří jen ty nejdůležitější věci. Pitná voda, základní trvanlivé potraviny a dobře zabalený chleba. S sebou je třeba přibalit i příbor, misku a předměty, bez kterých se neobejdete. Samozřejmostí jsou osobní doklady, peníze, pojištění nebo cennosti a léky. Zapomínat by jste neměli na náhradní oblečení, spacák nebo třeba kapesní rádio s náhradními bateriemi.

Před odchodem z bytu je třeba zkontrolovat, zda i sousedé vědí, že mají byt opustit. V topidlech před odchodem uhaste oheň a vypněte všechny elektrospotřebiče, vypněte i přívod vody a plynu. Dětem vložte do kapsy cedulku s adresou a jménem. Pokud máte psa nebo kočku, vezměte je s sebou. Pokud to jde, uzavřete je do přenosné klece.

Evakuace je vždy oznámena místním rozhlasem, Českou televizí, Českým rozhlasem nebo zasahujícími složkami integrovaného záchranného systému. „Jen v roce 2011 hasiči bezprostředně zachránili 12 015 lidských životů a 30 351 osob před hrozícím nebezpečím evakuovali. Od roku 2001 bylo evakuováno před nebezpečím 208 899 osob," sdělila Ivana Svitáková, mluvčí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru.