Ve zděné části haly došlo k požáru indukční pece, která slouží k tavení železa. V době příjezdu hasičů z pece vyvěralo horké železo a místo bylo silně zakouřeno, hasiči proto zasahovali v dýchací technice. „Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu v 11:40 hodin pomocí práškových hasicích přístrojů. Použití vody jako hasební látky přímo na rozžhavenou pec totiž nebylo možné. V případě styku vody s rozžhavenou látkou se voda ihned rozloží na vodík a kyslík a dochází k výbuchu,“ upřesnila zásah tisková mluvčí hasičů Pavlína Bílková. 

V jedné fázi se požár rozšířil i na dřevěné vzorky odlitků a tyto už jednotky hasily vodou. Svým zásahem hasiči zabránili rozšíření požáru i na střešní konstrukci průmyslové haly. Z haly bylo evakuováno 20 osob z řad zaměstnanců slévárny. „Předběžná škoda je odhadována v jednotkách milionů korun. Příčina požáru je v šetření,“ dodala Bílková.