V přístavku začalo hořet v sobotu okolo 14. hodiny. Profesionální hasiči z Jablonce uhasili požár jedním vodním proudem a objekt odvětrali.

„Vzhledem ke značnému množství kouře, toxických zplodin hoření i zápachu prováděli hasiči zásah v dýchací technice. Potom místo požáru předali dobrovolné jednotce z Kokonína, která oheň dohasila a provedla konečnou dohlídku,“ konstatovala mluvčí krajských hasičů Iva Michalíčková.

Příčinou vzniku požáru byla pravděpodobně technická závada na ventilátoru nebo elektroinstalaci v líhni. Požár způsobil na majetku i chovaných červech škodu ve výši sto tisíc korun.