Vyjížděli totiž k požáru přístavku rodinného domu v Jirkově. „Přístavek sloužil jako sklářská dílna. Uvnitř dílny se nacházely dvě sklářské pece, materiál na výrobu skla, tři propanbutanové lahve a dva barely s kyselinou sírovou,“ přiblížila mluvčí profesionálních hasičů Pavlína Bílková. Na místo zásahu bylo vysláno osm jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Ty požár likvidovaly třemi vodními proudy. Zásah probíhal v dýchací technice a příslušníci oblékli i protichemické ochranné obleky. Jelikož šlo o dlouhotrvající zásah v dýchacích přístrojích, dorazil k události ze stanice Liberec protiplynový a chemický kontejner s plnicím zařízením tlakových lahví. Oheň zcela zničil nejen přístavek, ale i dvě sklářské pece, tři PB lahve a jeden barel kyseliny sírové, který byl poškozen natolik, že kyselina vytekla. Hasiči tedy celý prostor neutralizovali vápnem. Příčina vzniku požáru je předmětem šetření, dle prvotního odhadu se škoda vyšplhá minimálně na 2 miliony korun. Tři miliony korun uchránili.