První den voleb ale moc netáhl, dopoledne tu odvolil jediný člověk.Pro ostatní voliče platí termín 13. a 14. ledna. V pátek 13. budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Jestliže žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, budeme muset jít k volebním urnám ještě za 14 dnů, a to 27. a 28. ledna. Volební místnosti budou přístupné ve stejném čase jako při kole prvním.

Drive-in stanoviště v Liberci.
Máte covid-19 a chcete volit? V Jablonci je speciální drive-in stanoviště

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mohou voliči požádat magistrát mailem rasinova@mestojablonec.cz, telefon 483 357 545 a v den voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohli hlasovat doma. Příslušná komise v takovém případě vyšle své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Komise ale může vyjíždět s volební schránkou pouze na území svého volebního okrsku.