„Škody po povodních se likvidovaly na Jizeře až po soutok s Labem ve středních Čechách, na Kamenici, Smědé, Bílé Desné a na Lužické Nise,“ Uvedl Jaroslav Jaroušek, ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe.
Rekonstrukce koryta Bílé Desné stála po povodních 30 milionů. Velké kameny, stržené velkou vodou, poškodily příčné stupně, které brzdí rychlost vody. Díky rekonstrukci nyní velká voda ohrožuje přibližně 600 tamních obyvatel mnohem méně. „Teď jsme ve větším bezpečí, ačkoli loňská velká voda příčné stupně znovu narušila. Koryto řeky se ale zvětšilo a vyčistilo se od nánosů,“ uvedl Marek Pieter, starosta Desné.
Starosti s protipovodňovými stavbami mají i v Železném Brodě. Slíbené dotace dosud nepřišly. Městu pomohlo vybagrování zanešeného koryta Jizery, nicméně pro zvýšení bezpečnosti chce stavět další hráze kolem řeky. V současné době na ně však nemá prostředky.