KDY: 7.2. 14:00
KDE: Inform.středisko magistrátu
ZA KOLIK: zdarma

Pojďte si přesně po 120 letech společně toto významné dopravácké výročí připomenout.
Statutární město Jablonec nad Nisou spolu s Dopravním sdružením obcí Jablonecka a Jabloneckou dopravní a.s. a dalšími partnery připravili důstojné připomenutí tohoto významného výročí.

V pátek 7.2.2020 se tak můžete těšit na tento program:

1) Ve 14:00 hod. slavnostní zahájení výstavy k zahájení tramvajového provozu na Jablonecku. Výstava, která bude umístěna v prostorách Informačního střediska magistrátu potrvá až do 29. 2. 2020, vystaven bude například model elektrické tramvajové lokomotivy. Výstava je po celý únor přístupná v otevírací době Informačního střediska.

2) Jízdy historickými autobusy RTO z Mírového náměstí do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Pro autentičnost a připomenutí si části tramvajové trati pojedou autobusy z Mírového náměstí Lidickou ulicí do ulice 5. května a dále po trase linky č. 101. První spoj odjíždí z Mírového náměstí ve 14:30 hod. a dále každou hodinu do 17:30 hod.
Odjezdy z Rychnova jsou v 15:00, 16:00, 17:00 a 18:00 hod.

3) Jízdy historickou tramvají. Do Jablonce zavítá historická tramvajová souprava složená z motorového vozu typu 6MT č. 117 z roku 1953 a vlečného vozu č. 44 „Plecháč“ z roku 1932. Vlečný vůz bude od 13:35 hod. do 16:55 hod. vystaven na konečné tramvajové linky č. 11 v Tyršových sadech a motorový vůz zajistí pro zájemce 2 jízdy v úseku Tyršovy sady – Zelené Údolí a zpět. Odjezd z Tyršových sadů budou v 15:12 hod. a 15:57 hod., ze Zeleného Údolí v 15:27 a 16:12 hod. Zpět do Liberce souprava odjede v 16:57 hod.


Trocha historie:

První úvahy o zřízení tramvajové dopravy v Jablonci se objevily již v roce 1892. O tři roky později továrník Gustav Hoffmann získal předběžnou koncesi pro provoz a byl rovněž vypracován první projekt. V roce 1898 začaly přípravné práce a o rok později vznikla společnost Gablonzer Strassenbahn- und Elektrizitätsgesellschaft. První tramvaje vyjely v Jablonci 7. února 1900 na trati spojující Staré náměstí (dnešní Mírové náměstí) s Rychnovem. Celý úsek byl jednokolejný s výhybnami, měl rozchod 1000 mm a měřil přibližně 9,3 km.

Ještě téhož roku byla vybudována prakticky celá síť. V dubnu byla zprovozněna trať od divadla přes Staré náměstí na Novoveskou třídu (dnešní náměstí Boženy Němcové), v květnu ze Starého náměstí do Rýnovic k poště a od divadla do Brandlu. V září byl zahájen provoz na úsecích Rýnovice, pošta – Honsberk (dnešní Janov) a z Brandlu do Rýnovic. Celá tramvajová síť měřila přibližně 21 km a vedla hodně členitým terénem. Jablonecké tramvaje měly spíše charakter malodráhy, protože spojovaly s Jabloncem obce v blízkém i vzdálenějším okolí (podobně jako v Teplicích).

Jediné rozšíření v období téměř 30 let nastalo v roce 1904, kdy byla prodloužena trať z Novoveské třídy do Pasek.

Zatímco koleje se (až na výjimky) neprodlužovaly, obrovský rozvoj zaznamenala v letech 1902 až 1904 nákladní tramvajová doprava. Na celé síti vzniklo několik nákladišť a vleček do různých podniků. Navíc od roku 1904 byla zahájena pravidelná přeprava pošty pomocí tramvají. (zdroj: Wikipedia)