KDY: 14.9. 9:00-17:00
KDE: Jablonec nad Nisou
ZA KOLIK: zdarma

V řadě z nich bude probíhat doprovodný program a komentované prohlídky. Chybět nebude ani rodinná poznávací trasa a upomínková exhibiční ražba. Novinkou letošního roku je zpřístupnění bývalých městských lázní. Po celý den bude městem projíždět historický autobus a propojovat otevřené památky.
PODROBNÝ PROGRAM / OTEVŘENÉ PAMÁTKY
?1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
• výstava Rekreace za ROHem věnující se fenoménu trávení
volného času v Jizerských horách a Krkonoších a jeho rozvoji v dobách socialismu
2. Dům J. a J. V. Scheybalových, Kostelní ulice
• otevřeno turistické infocentrum
• výstava Výlety do historie (v chodbě a podkroví Domu)
• výstava In Arte Voluptas – Schlaraffia (v Městské galerii MY – 1. patro)
3. Městská knihovna, Dolní nám. / 9–16.30 hodin
• zábavné úkoly a prvoregistrace zdarma (v oddělení pro děti
a mládež)
4. Muzeum skla a bižuterie
• výstava Cesta do Indie
• stálé expozice Nekonečný příběh bižuterie a Čarovná zahrada – České sklo sedmi století
5. Nová radnice, Mírové náměstí
• radniční věž
• obřadní síň, předsálí, salonek
• sekretariát a pracovna primátora
• zasedací místnosti
• vystaveny městské insignie, pamětní medaile, knihy nebo šaty města
• výtah páternoster v provozu
6. Kino Radnice, Mírové náměstí / 9–14 hodin
• prohlídka prostor kina včetně promítací kabiny s průvodcem, ukázka techniky, zkouška zvuku
• k rozebrání plakáty filmů
• od 14.30 dětské představení dle programu (vstupné)
7. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí (vstup průchodem z Kubálkovy ul.)
• upomínková exhibiční ražba
• prohlídka dílen, historických strojů, ryteckého vybavení
• výstava prací studentů
8. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského
• prohlídka lodi kostela a kolumbária (s průvodcem)
11.00–12.00 varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše
9. Městské divadlo, Liberecká ul. / 14–17 hodin
• prohlídka jeviště, zvukové a světelné kabiny s průvodcem
15.00 vernisáž výstavy Libora Kalába Dna vesmíru
10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí
• prohlídka interiéru kostela
15.00–17.00 prohlídka kůru s průvodcem, o varhanách a jejich záchraně
11. Kaplička sv. Anny, u. Palackého
• instalace grafika Jana Měřičky – k nahlédnutí přes mříž
12. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela
• prohlídka interiéru kostela
13. Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové
• prohlídka interiéru kostela
14. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou
• prohlídka interiéru kostela
15. Dům česko-německého porozumění, ulice Čs. armády
• historické snímky z Rýnovic
• korálková dílna
• tradiční dobové občerstvení
16. Sokolovna, Tyršovy sady
• prohlídka od sklepa až po věž
• program pro děti „Ohlédnutí do historie Sokola“
9.30–15 h pohybové aktivity pro děti a dospělé (cvičební obuv
s sebou)
17. Kantorova vila, ul. Palackého
• volně přístupná zahrada
• prohlídky interiéru pouze s časovanou vstupenkou (nutno vyzvednout si předem v turistickém infocentru, Kostelní 1/6 ve dnech 11. a 12. 9., 9–17 hodin, do vyčerpání kapacity)
18. Bývalé městské lázně, ul. Budovatelů
• prohlídka objektu bývalých lázní
• výstupy z akce Nádech pro lázně •
• výtvarné instalace, videoprojekce

RODINNÁ POZNÁVACÍ TRASA S ÚKOLY
9–16.30 hodin
stanoviště: Městská galerie MY, bývalé městské lázně, Sokolovna, přehrada, Městská knihovna, Muzeum skla a bižuterie, cíl: Dům J. a J. V. Scheybalových
dětská verze putování po památkách formou klasické figurkové hry (pracovní listy k dispozici na všech stanovištích, odměna pro děti se vydává v Domě Scheybalových do 17.00 po absolvování alespoň 4 stanovišť v libovolném pořadí)

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA
10–11 hodin (sraz před OC Central u plastiky Žena s nákupem)
procházka po umění ve veřejném prostoru (v doprovodu Jana Picka, spolek PLAC), www.placjablonec.cz

Po celý den bude městem projíždět historický autobus, který propojí otevřené památky.
www.jablonec.com