KDY: 6.10. 15:00
KDE: Dolní náměstí
ZA KOLIK: zdarma

Letos se v Jablonci opět můžete těšit na cykloprojížďku, jejímž průvodcem bude jablonecký městský architekt David Pavlišta. Jako dítě jsem je miloval. Měly divoké tvary a zářivé barvy. Během studia jsem je nenáviděl. Myslel jsem si, že bych je zvládl navrhnout lépe. Nyní se dívám s nadhledem, někdy s pokorou, někdy s údivem, ale vždy s vědomím, že tyhle domy do města patří.
Městský architekt David Pavlišta nabídne během komentované cykloprojížďky ohlédnutí za vybranými jabloneckými realizacemi porevolučních let a zavede nás i na místa, kde město plánuje investovat nyní.

Organizátorem festivalu je spolek Kruh, jablonecký program festivalu pro Vás již tradičně připravuje spolek PLAC.

Festival Den architektury, který pořádá občanské sdružení Kruh, probíhá formou architektonických procházek v českých a moravských městech. Celá akce nabízí zdarma široké veřejnosti ojedinělou příležitost objevovat místní architektonické unikáty, seznamovat se s důležitými tématy svého města a podpořit vztah místních obyvatel k danému městu. V doprovodu řady významných českých architektů a historiků architektury mohou zájemci odhalit historické, krajinné a urbanistické souvislosti a zvláštnosti.

V Jablonci si klademe za cíl odhalovat skryté krásy, pojmenovávat přehlížené kvality, podporovat zájem o veřejný prostor a především iniciovat dialog o městě a kvalitní architektuře.