více >>

Rybaření: Pískovna Ostrá

Soukromý rybářský revír Pískovna Ostrá se nachází v malebné polabské krajině u obce Ostrá 10 km od města Nymburk.

Způsoby lovu
Kaprařina "chyť a pusť" "chyť a vezmi"

Ryby
Amur Candát Kapr Štika

Služby a parametry
Noční lov Parkoviště
Jezero vzniklo povrchovou těžbou písku pro výstavbu pražského metra v 80. - 90. letech minulého století a nikdy nebylo svazovou vodou. Pískovna má rozlohu 6 hektarů a je napuštěná více jak 25 let. Do roku 2013 sloužila jako neoficialní přírodní koupaliště a rybolov zde byl povolen jen pro přátele majitelů. Najdete zde původní obsádku kaprů od 10 do 25kg a sumců dosahujících velikosti až 2 metry. Dno je nečlenité s hloubkami okolo deseti metrů. Jezero je dostatečně veliké a zarostlé, navíc se na břehu nachází pouze sedm míst k rybolovu, proto zde najdete absolutní komfort a klid pro Váš koníček, Petrův zdar.

Rybářský cech Nymburk hospodaří na 16 rybnících, kde produkuje ryby jak na tržní prodej tak na zarybnění pískovny, proto žádná z vysazených ryb nepochází ze svazových vod! V listopadu 2013 bylo do pískovny vysazeno mnoho krásných trofejních ryb z vlastní produkce. Další zarybnění trofejními rybami proběhlo na jaře 2014.
Pravidla:
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

Před započetím lovu nutno zakoupit povolení k lovu a seznámit se s místním rybářským řádem!!! Povolení k lovu zakoupíte u našeho partnera v rybářských potřebách SEMA Nymburk tel.: +420 606 870 843 nebo u správců jezera tel.: +420 606 437 631 - Bohuslav Škoda nebo +420 731 334 731 - Luděk Horák
Na jezeře je nutné si předem reservovat konkrétní lovné místo. Mapu lovných míst na pískovně najdete zde… Pokud plánujete příjezd na jezero v nočních hodinách je třeba se telefonicky nahlásit správců jezera tel: +420 606 437 631 - Bohuslav Škoda nebo +420 731 334 731 - Luděk Horák
Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu!
Lov povolen jen ze břehu dle plánu lovných míst.
Loví se systémem „chyť a pusť" NON-STOP 24 hodin.
Osoba provádějící lov je povinna:mít při lovu podložku pod ryby, vyprošťovač háčků (peán), desinfekci na ryby, podběrák s jemnou síťovinou s rameny minimálně 80 cm.
při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou použití dostatečně silné a velké podložky s držadly tak, aby celé tělo ryby bylo na podložce a žádná část ryby nebyla na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.
rybu ihned po zvážení a vyfotografování vrátit šetrně zpět do jezera!
Sumec obecný a Sumeček americký jsou považovány za rybu škodnou a nesmí být vráceny zpět do jezera! Lovící si může ulovenou rybu po dohodě se správci ponechat v opačném případě tuto rybu správci jezera předá.
Lov na živou nebo mrtvou rybku nebo její části je při kaprařině PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!!! Povoleno je to pouze v případě lovu sumců nebo štik
Dítě do 10 let může lovit na jeden prut k povolence dospělého zdarma.
Rybář i jeho návštěva jsou povinni umožnit nahlédnutí do auta a osobních věcí ke kontrole. Návštěvy jsou povoleny pouze za denního světla!
PODMÍNKY LOVU KAPRŮ:

Lov povolen pouze ze břehu na dva pruty, každý maximálně s jedním návazcem a jedním jednoháčkem bez protihrotu.
Lov povolen na nástrahy a návnady rostlinného původu např. boilies, pelety, kukuřice a podobně. Lov na nástrahy živočišného původu jako žížaly, červi a podobně je také povolen.
Přísný zákaz vnadění tvrdými, nevařenými luštěninami, kukuřicí, boby, řepkou apod.
Je zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce. Velmi účinné a dnes i moderní jsou šokové silony o průměru 0,50–0,70 mm (neřežou ryby).
Montáž udice musí být tzv. úniková, aby v případě utržení ryby došlo k odpadnutí olova. Zákaz použití montáže napevno!
Je zakázáno ryby sakovat nebo jiným způsobem přechovávat. Pro potřebu focení a vážení je povoleno na namočené podložce s rybou manipulovat maximálně 5 minut. Focení je povoleno pouze v pokleku na podložce nebo ve vodě. Rybu je nutné stále polévat vodou. Nikdy se nefoťte s rybou ve stoje, hrozí její vyklouznutí a nenávratné zmaření jejího života!
Používání člunů, zavážecích loděk a vyznačení lovného místa tyčovou bojkou je povoleno
Lovící přes noc musí mít osvětlené lovné místo světlem viditelným z 50 metrů.
CHOVÁNÍ PŘI LOVU:

Zakazuje se jakékoliv sekání, ničení a odstraňování příbřežních porostů (stromů, stromků, vodní trávy, rákosů atd.).
Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění - záhozů a dlažeb.
Lov ryb udicí se provádí jen ve vyhrazeném prostoru k tomu určeném podle vydané povolenky a plánu lovných míst. Je zakázáno jakkoliv omezovat sousední rybáře!
Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi včas manipulovat.
Rybář je povinen poskytovat majiteli a kontrolním orgánům - rybářská stráž, policie ČR účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na jezeře.
Stanování, bivakování a koupání je povoleno pouze s platnou povolenkou na označených místech.
Doba setrvání na lovném místě je max. 30 minut po uplynutí povolené doby lovu dle vydané povolenky.
Každý rybář je povinen udržovat u jezera pořádek, veškeré odpadky musí po skončení rybolovu odvést. Je zakázáno nechávat odpadky na břehu nebo je házet do jezera!
Při nevhodném chování a nešetrném zacházení s ulovenými rybami bude rybolov okamžitě ukončen, bez náhrady a zákazem lovu po dobu 1 roku. Při podezření na krádež ryby bude rybář zadržen a předán policii ČR. Zároveň bude jméno a příjmení rybáře uvedeno na všech rybářských serverech a budou obeslány soukromé revíry v ČR.
Přísný zákaz mytí a osobní hygieny v jezeře. Zejména je zakázáno jakékoliv použití mýdel, šampónů a podobných prostředků!
Rozdělávání otevřených ohňů je zakázáno. Povoleny jsou pouze nadzemní grily plynové nebo na tuhé palivo jako je dřevěné uhlí nebo brikety.
Parkování povoleno pouze na vyhrazených místech.
ZAKÁZANÉ ZPŮSOBY LOVU :

Je zakázáno používání k lovu prostředků výbušných, otravných a omamných látek, jakýchkoliv bodců, lapaček, košů, sítí, lovit je do rukou a ok, střílet a podsekávat ryby.
Zákaz používání návnady a nástrahy, které mohou svým složením ohrozit zdraví ryb, znečistění a zakalení vody v jezeře.
Zákaz lovu na všechny chráněné živočichy.
Zakoupením povolenky se každý dobrovolně zavazuje řídit se ustanoveními místního rybářského řádu! Za případné odcizení věcí a úrazy na pískovně neručíme!

Rybolov je prováděn na vlastní nebezpečí!!!

Ceník povolenek
24hodin 3 pruty
350 Kč
Týdenní
1 800 Kč
Víkendovápátek - neděle
800 Kč
Přívlač 6 - 18h12 hodin
550 Kč
Dravci - na rybku12 hodin
550 Kč
VIP místa24 hodin
500 Kč
Kontakt
Rybářský Cech Nymburk s.r.o.

Luděk Horák
+420 731 334 731

Bohuslav Škoda
+420 777 955 145

rybarskycech@seznam.cz

www.piskovnaostra.cz

Ostrá, Ostrá, Nymburk
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ