Víceúčelový sportovní areál za jeden a půl milionů korun poskytne zázemí pro volejbal, líný tenis, fotbal, florbal, košíkovou a další míčové hry. „Součástí hřiště bude také pískoviště a přístřešek pro přestrojování dětí,“ zmínil vedoucí Komunitního centra pro národnostní menšiny při Spolkovém domě Jiří Hána s tím, že hřiště s umělým povrchem bude celé oplocené.

„Jeho využívání bude také organizované tak jako ostatní akce, které v komunitním centru probíhají,“ upřesnil Hána.

Projekt spadá do programu prevence kriminality, na kterém se nejvíce zasloužila Městská policie Jablonec. Ministerstvo vnitra České republiky na základě jeho vypracování výstavbu hřiště financuje přímo účelovou dotací, což znamená, že poskytnuté finance musejí plynout na sportovní aktivity mládeže.

Hlavním cílem projektu je přilákat více dětí ze sociálně slabšího prostředí do komunitního centra a předejít tak kriminalitě. „Již nyní k nám dochází více jak sedmdesát dětí nejen ze Zeleného údolí, ale také z centra Jablonce,“ podotkl Jiří Hána.

Organizovanou aktivitou na víceúčelovém hřišti rozšíří nabídku komunitního centra o sportovní akce. Již nyní sem děti docházejí na doučování, do rodinné výchovy, logopediku, ve volném čase na sportovní aktivity, keramickou dílnu, taneční kroužek a další. Přes léto proběhla řada akcí pro děti. O prázdninách také Městská policie Jablonec předala do komunitního centra pět horských kol, která si, opět organizovaně, mohou děti zapůjčit.

„Naším cílem je sociálně slabším dětem dát příležitost ke zdravému životu a předejít kriminalitě ve městě. Díky novému hřišti se tu v budoucnu mohou konat různé sportovní soutěže mezi sociálně slabšími dětmi z různých měst,“ uzavřel Jiří Hána.