Pobyt v Jizerských horách jim přinesl zkušenosti nejen z oblasti protidrogové prevence, právních věcí a zdravého životního stylu, ale také si mohly poprvé vyzkoušet, jak se chovat v hotelu.

Od úterý do středy třináctiletá až patnáctiletá děvčata absolvovala čtyři přednášky. „Jejich náplní například bylo, jak si zařídit občanský průkaz, pas, jak je důležité vzdělávání a příprava na budoucí povolání. Dalším výkladem s gynekoložkou Alexandrou Jörgovou dívky poznaly, jaké nebezpečí na ně čeká, pokud nebudou používat antikoncepci a získaly informace o nemocech spojených se sexuálním životem,“ uvedla předsedkyně OS pro podporu a rozvoj romské mládeže Anna Cínová.Gynekoložka vysvětlila hlavně důležitost ochrany před pohlavními nemocemi a možnostech chránit se před nechtěným těhotenstvím.

Nezbytnou součástí pobytu byla také beseda s Janem Jakubem Línkem, který hovořil o problému a nebezpečí drog. „Drogová závislost je u Romů velký problém. Téměř v každé rodině je alespoň jeden mladší člověk na drogách. Přestože drogy zkoušejí mladiství ze všech komunit, ta romská je nejohroženější. Máme zde i děti, které vyzkoušely marihuanu již ve dvanácti letech,“ vysvětlila nutnost protidrogové prevence Anna Cínová. Většina Romů pak už svoji závislost neléčí. Tento fakt potvrdila i Silvie Lacinová z jabloneckého oddělení závislostí. „V současné době k nám nedochází ani jeden klient z řad Romů,“ dodala Lacinová.

Velice přínosné pro romskou mládež bylo poučení z oblasti úředních záležitostí. „Poprvé jsem zde slyšela, jak se mám přihlásit na úřad práce, a jak si počínat všeobecně na úřadech,“ řekla jedna z třinácti dívek Iveta Ferencová, která zároveň potvrdila, že v cizím prostředí od své rodiny je ve svých čtrnácti letech úplně poprvé.

K dvoudennímu pobytu se přihlásily dívky ze Základní speciální školy Jugoslávská a k tomu museli dát souhlas jejich rodiče. Po besedách či přednáškách vyráželi společně s pořadateli do Jizerských hor. Turistika také patří ke zdravému životnímu stylu.

Na projekt Podané ruce, tedy na volnočasové aktivity romských dětí přispělo i město Jablonec, a to částkou osmdesát šest tisíc korun a dvě stě tisíc na projekt putovalo z ministerstva školství.