Jablonec nad Nisou

Svoz vánočních stromků

Na pondělí 27. ledna je naplánován svoz vánočních stromků.
Stromky odkládejte pouze ke stanovištím na tříděný odpad.

Stromky odložené vedle černých popelnic a kontejnerů na směsný komunální odpad nebudou svezeny! V ideálním případě nechte stromek vcelku, nedávejte ho do pytle ani jakékoli nádoby na odpad. Stromky budou následně seštěpkovány.

Ceny pro fyzické osoby - občany  za sběr, odvoz a odstranění komunálního odpadu pro území města Jablonec nad Nisou

Kombinovaný svoz (možno zvolit u všech druhů nádob) je určen zejména pro občany, kteří topí tuhými palivy. V zimním období, tj. od 1. 11. až do 30. 4., probíhá svoz 1x týdně a v letním období, tj. od 1. 5. až do 31. 10., probíhá svoz 1x za 14 dní.

Cena kombinovaného odvozu:

V zimním období (listopad - duben) je účtována sazba dle uvedeného ceníku 1 x týden
V letním období (květen - říjen) je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x 14 dnů
Cena za samostatnou službu - vynáška nádoby na vzdálenost od 10 do 30 m:

Cena
odvoz 1x týdně 356 Kč
odvoz kombinovaný 267 Kč
odvoz 1x 14 dnů 178 Kč
odvoz 1x měsíčně  71 Kč
Cena za samostatnou službu - vynáška nádoby se neuplatní u invalidních občanů

Cena služby je splatná ve dvou pololetních splátkách. Splatnost činí 14 dnů od data odeslání příslušného platebního dokladu.

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) se nezajišťuje údržba a servis.

Cena za pytle na směsný odpad:

Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad stojí 85 Kč
k dostání:

v informačním středisku magistrátu v budově radnice, Mírové nám. 19
v sídle společnosti Severočeské komunální služby spol. s r. o., Smetanova 91

Informace o odpadech, jejich třídění, likvidaci a recyklaci


Třídit odpady se vyplatí jak z důvodu omezení negativního vlivu na životní prostředí, nebezpečné odpady do popelnice opravdu nepatří, neboť většina z nich jsou jedy a vážně narušují životní prostředí, ale také z ekonomického hlediska. Papír, PET lahve, sklo, kartonové a igelitové obaly, případně železo pak zbytečně zabírají místo v kontejnerech na komunální odpad a následně na skládkách a přitom by se tyto suroviny mohly recyklovat. 

Přehled akcí 2020:

svoz vánočních stromků –  13. 1., 20. 1. a 27. 1.
svoz bioodpadu – 28. 3., 4. 4., 18. 4., 2. 5., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 11. 7., 8. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11.
svoz velkoobjemového odpadu – 2. 4. a 10. 12.
svoz nebezpečného odpadu – 30. 5. a 31. 10.