Mise Hajabusa 2 ukázala, že planetka Ryugu je tělesem tvořeným z trosek. Místo toho, aby se jednalo o jeden velký monolitický kus skály, je to konglomerát menších kamenů.

Stejně jako asteroidy má tvar otáčejícího se vrcholu, který získala kvůli rychlé rotaci. Autoři studie uvedli, že „všeobecně přijímaným scénářem vzniku Ryugu je katastrofická srážka větších asteroidů a následné pomalé gravitační hromadění kolizních úlomků“.

Vznik komety

Myšlenku, že by Ryugu měla být asteroidem, což astronomové předpokládali od objevu objektu v roce 1999, podporovala celá řada důkazů. Mezi nimi ale vyčníval jeden fakt, který definici asteroidu neodpovídal: těleso vykazuje vysokou koncentraci organických látek. Vědci se tak zabývali otázkou, proč má objekt vzniklý z trosek po srážce dvou asteroidů tak vysokou koncentraci organické hmoty.

Autoři ve svém článku publikovaném v časopise The Astronomical Journal Letters uvedli, že Ryugu může být pozůstatkem komety. Stejně na tom navíc mohou být podobné asteroidy tvořené nahromaděním trosek. Astronomové tyto úkazy nazývají objekty přechodu komet a planetek.

Slunce na dosud nejrozsáhlejším snímku, který pořídila vesmírná sonda Solar Orbiter.
Fotografie, která bere dech. Sonda pořídila dosud nejrozsáhlejší snímek Slunce

Komety vznikají ve vzdálených chladných oblastech sluneční soustavy. Na rozdíl od planetek, které jsou celé z hornin, jsou komety ledové a obsahují horniny a zmrzlé těkavé látky, většinou zmrzlou vodu. Komety obsahují také zmrzlý oxid uhličitý, amoniak, metan a oxid uhelnatý. Astronomové jim přezdívají špinavé sněhové koule.

Komety také mají nevázanou atmosféru. Když se přiblíží ke Slunci, teplo rozpustí některé těkavé látky, ty pak sublimují do vesmíru. Po mnoha průletech v blízkosti Slunce však některé komety ztratí všechny své těkavé látky a odletí do vesmíru. Zůstane jen hornina, které se někdy říká vyhaslá kometa.

Mnohaletý výzkum

Ryugu rychle rotuje, což by mohlo být důsledkem jejího předchozího života v podobě komety. „Sublimace ledu způsobuje, že jádro komety ztrácí hmotnost a smršťuje se, což zvyšuje rychlost její rotace,“ uvedl vedoucí autor studie Hitoši Miura v tiskové zprávě. „V důsledku tohoto roztočení může kometární jádro získat rychlost rotace potřebnou k vytvoření tvaru rotujícího vrcholu,“ dodal.

Galaxie NGC 4254 ve více vlnových délkách, na snímku pořízeném pomocí vícejednotkového spektroskopického průzkumníku (MUSE) na dalekohledu ESO
Evropská jižní observatoř ukázala fascinující snímek blízké galaxie

Podle Miury může hypotéza vyhaslé komety vysvětlit vysoký obsah organických látek. Mezi zjištěné organické molekuly patří oxid uhelnatý, oxid uhličitý, metanol, karbonylsulfid, formaldehyd, kyselina mravenčí, metan a kyanatan.

„Kromě toho se předpokládá, že ledové složky komet obsahují organické látky vzniklé v mezihvězdném prostředí. Tyto organické materiály by se mohly ukládat na skalnatých úlomcích, které zůstávají po sublimaci ledu,“ vysvětlil Miura.

Výzkumný tým svou hypotézu testoval pomocí číselných simulací. Vypočítal, jak dlouho by trvalo, než by Ryugu ztratila všechny své těkavé látky a stala se kamenným pozůstatkem. Týmu se také podařilo vypočítat nárůst rotační rychlosti potřebný k tomu, aby se mohla zformovat do dnešní podoby.

„Naše výpočty naznačují, že Ryugu byla kdysi kometou. Prvních několik desítek tisíc let byla aktivní a zbytek svého dynamického života strávila jako asteroid v podobě hromady suti,“ píší ve studii. Takový scénář je v souladu s dynamickým vývojem moderních komet ve sluneční soustavě, shodli se vědci. Výsledky ukázaly, že Ryugu a podobné planetky jsou přechodnými objekty mezi kometami a asteroidy, zkráceně označenými jako CAT.

Testovací snímek pořízený Webovým teleskopem. Jeho snímací senzory jsou natolik citlivé, že kromě hvězdy, na kterou se měl zaměřit, zachytil i galaxie a hvězdy v pozadí.
Milník překonán. Webbův teleskop pořídil unikátní fotku hvězdy i svou selfie

„Jedná se o malá tělesa, která kdysi bývala aktivními kometami, ale zanikla a zřejmě se od asteroidů nedají odlišit,“ vysvětlil Miura a dodal: „Vzhledem k jejich podobnosti s kometami i asteroidy by CAT mohly poskytnout nové poznatky o naší sluneční soustavě.“

Ke konci se blíží i další mise, která se zabývá výzkumem vesmírného tělesa zahaleného tajemstvím. Sonda NASA OSIRIS-REx navštívila asteroid Bennu, který je velmi podobný Ryugu, a své vzorky vrátí na Zemi v roce 2023. Jejich analýza by měla potvrdit, zda jsou Ryugu a Bennu asteroidy nebo CAT.

Zdroj: Youtube

Zajímavosti o Ryugu

- Blízkozemní planetka s označením 162173, dříve 1999 JU3.
- Objevena byla 10. května 1999.
- Je téměř kulatého tvaru, její objem činí asi 880 metrů.
- Vzhledem ke své dráze je řazena do Apollonovy skupiny.
- Kvůli své velikosti se jedná o potencionálně nebezpečnou planetku.
- V roce 2015 byla pojmenována podle podmořského paláce Rjúgúdžó z japonské mytologie.