Zapomínáme na chudobu, na nedostatky a v bohatosti duchovního života a v bohatosti kulturních tradic, uchovávaných každým z nás spíš najdeme vzpomínky radosti, vzpomínky svátků nejmilejších. Těšíme se na betlémy a na koledy.

Betlémskou legendu si připomínají v českých rodinách sestavováním figurek pod vánočním stromkem a sever Čech byl místem, kde jejich výroba i za účelem prodeje byla už ve středověku. Hezkou vzpomínku najdeme u Karoliny Světlé v Kantůrčici, kde popisuje vánoční návštěvy u Podhájských v Podještědí. Jejich pohyblivý Betlém byl hlavně cílem dětských návštěvníků.

Horské obce nedávaly lidem příliš mnoho příležitostí k práci, v zimě se nedalo těžit dřevo a tak se vyřezávaly Betlémy. V Sasku nikde taková tradice nebyla, přesto však bychom takové místo našli nedaleko za hranicemi v městečku Schirgiswalde. Česky Šerachov, lužickosrbsky Šěrachów leží na horním toku Sprévy a patří do kraje Budyšín. Těsné sousedství a vzájemné hospodářské vztahy vytvářely podmínky i pro podobné zvyky a společenský život.

Malá obec zmiňovaná historiky od roku 1346 patřila českému království. Když Horní Lužice v roce 1635 připadla Sasku, bylo Schirgiswalde českou enklávou v Sasku. Jako celé Čechy rekatolizováno a zůstalo českým až do roku 1809. Mezi lety 1809 až 1845 nepatřilo ani Čechám, ani Sasku. V tomto období bylo „svobodnou republikou“ a nazývalo se „saským Monakem“. Stalo se rájem hazardních hráčů, dezertérů a pašeráků.

Z historie však v městečku zůstala tradice výroby betlémů. Zachovala se i přes válečná a politicky nepříznivá období a v roce 1991 byl založen Krippenverein e.v. – betlemářský spolek, který pořádá v předvánočním období pravidelné výstavy jesliček. Většinou jsou to domácky vyrobené a zapůjčené od obyvatel městečka.

O betlémy pečuje betlemářský spolek

Typické kompozice jsou s mechem a pilinami, většinou miniaturní, aby se vešly do pokoje. O pořádání výstav pečuje již od počátku betlemářského spolku Stefan Wollmann, učitel, který mluví slušně Česky. I letos připravují v městečku tradiční výstavu betlémů. V Alžbětině sále v blízkosti náměstí a farního katolického kostela ji každý lichý rok pořádá Betlemářský spolek. Více než 100 vystavených betlémů půjčují rodiny z Schirgiswalde a okolí.

K vidění je i několik velkých českých betlémů, dále betlémy z různorodých materiálů a několika světadílů. Na betlémy se můžete přijít podívat od pátku do neděle 4. - 6. 12. 2009, od 8.00 do 19.00 hod., v neděli pak do 18.00 hod. Za vstup se platí 2 eura, pro české návštěvníky je vstupné dobrovolné. „Pokud se na prohlídku chystáte ve větším počtu, vyberte si k prohlídce pátek, kdy zajišťujeme skupinové prohlídky,“ doporučuje Stefan Wollmann, předseda spolku. Betlémy můžete vidět i v expozici Vlastivědného muzea.

O prvním prosincovém víkendu probíhají v centru města rovněž Mikulášské trhy s tradiční štolou, svařeným vínem a klobáskami. Do Schirgiswalde se ze Šluknovského výběžku dostanete přes hraniční přechod Šluknov-Rožany – Sohland.

Mistr Podještědský