V programu zazní staročeské barokní koledy, vánoční pastorely moravských a českých kantorů (J. J. Ryba, J. Hataš, J. Michalička), ale také ukázky vánočních tradicionálů ze Španělska, Portugalska, Irska nebo Anglie. Společně si zazpíváme a chybět nebude zajímavé potradicích pocházejících z různých zemí světa.