Formou písniček a vyprávění Pavla Nováka se děti vydají do světa zvířátek. Tento výchovný pořad je zaměřen na vytvoření pevného a pozitivního vztahu k přírodě, zvířatům a potažmo ke všemu, co k přírodě a životu patří.