„Tento soubor vystoupil již na stovkách koncertních pódií tří světadílů - v Evropě, Americe a v Africe. Společně s kvartetem vystoupí v divadle vynikající slovenský pianista, laureát mnoha soutěží a pedagog Vysoké školy múzických umění v Bratislavě Marcel Štefko,“ uvedl ředitel Městského divadla Pavel Žur.

Během večera zazní Smyčcový kvartet D dur Karla Stamice, Smyčcový kvartet číslo 6 nazvaný Památce Bohuslava Martinů Viktora Kalabise a Klavírní kvintet číslo 2, jehož autorem je Bohuslav Martinů.

Nebude chybět ani Leoš Janáček a jeho Smyčcový kvartet číslo 1 Z podnětu Lva Nikolajeviče Tolstého Kreutzerovy sonáty.

Právě jeho podání vzbudilo u kritiků nadšené reakce. „Zejména zde se někdejší studenti brněnské konzervatoře ze třídy primária Janáčkova kvarteta Miloše Vacka nachází na půdě, která by pro ně nemohla být známější: ohnivá, antiromantická a vytříbená interpretace bez ústupků, někdy až mstivě nedbající na lahodění posluchačovu uchu a přece vyzařující přitažlivou sílu a napětí,“ pěl na hudebním serveru Concerto.Net chválu Simon Corley.

Soubor vznikl v roce 1997 na Brněnské konzervatoři a od té doby získal celou řadu laureátských titulů na mezinárodních soutěžích, za interpretaci kvartetů Leoše Janáčka dvakrát obdržel cenu Nadace Leoše Janáčka.

„Koncert se uskuteční za finanční podpory této nadace a Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové,“ upozornil Pavel Žur.
Ceny vstupenek na vystoupení Graffova kvarteta se pohybují od 140 do 200 korun. Rozvoz autobusem po představení je zajištěn.