Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci zve na prezentaci poskytování první pomoci u kojenců a malých dětí. "Vyzkoušejte si rozdíly v poskytování první pomoci u dospělého a dětí na resuscitačních figurinách AMBUBaby a ADAM," zve ředitelka jabloneckého Českého červeného kříže Helena Ungermannová. V průběhu celého dne bude probíhat nábor nových dobrovolných dárců krve, který podpoří i starosta města Železný Brod Václav Horáček.