Ten nebyl do roku 2018 ve sbírkách OGL zastoupen. „Díky akvizičnímu fondu ministerstva kultury se podařilo zakoupit několik významných velkoformátových grafických listů zastupujících všechna důležitá období v dlouhém Sýkorově tvůrčím životě,“ vysvětlila kurátorka výstavy Markéta Kroupová. Na výstavě Geometrické struktury / Pocta Zdeňku Sýkorovi dále vystavují například Hugo Demartini, Ivan Chatrný, Stanislav Kolíbal a další. Potrvá do 26. dubna.

Mládě buvolec běločelý.
FOTO: Nyala, buvolec a sambar. Liberecká zoo vítá první mláďata roku 2020