V kategorii duchovní hudby získal mezi dospělými sbory získal první cenu s počtem 97,8 bodu (ze 100) a obdržel speciální cenu poroty - pozvání na prestižní sborový festival v Polsku v květnu 2023.

"Děkujeme za všechnu podporu Základní umělecké škole a všem jejím dětem, statutárnímu městu Jablonec nad Nisou a všem podporovatelům sboru," poděkoval za podporu sbormistr Tomáš Pospíšil.