Výstava odstartovala vernisáží v sobotu 4. června a potrvá do 20. září. Návštěvník zde může potkat například nejen skleněné objekty Zdenka Lhotského, Ivany Houserové, ale i artefakty z oblasti užitého umění, ukázky uměleckého řemesla, fotografie a malby.

Skupina historického šermu Artuš Bohemia na tento víkend připravila již tradiční Historický víkend na rozhledně Štěpánka.
FOTO: Rytíři obsadili okolí rozhledny Štěpánka. Program pokračuje i v neděli

Tavené plastiky Ivany Houserové (1957 - 2015) navozují pocit harmonie a všudypřítomné blízkosti přírody, plynoucí bezprostředně z jejího pozitivního postoje k životu. Svým dílům citlivě a nepodbízivě dopřává symbolické hloubky spočívající v poznání, že žádný den není všední. Jejím plastikám doslova vdechuje život „žížalkový“ dekor, jenž jemně modeluje reliéf a barvě propůjčuje množství odstínů, podtrhující dynamičnost pohybu ve struktuře skla. „Díla Ivany Houserové lze jistě vnímat jako přírodní pramen s magií opředenou velkou léčivou silou, ukrytý neokázale při lesní stezce, jehož vody se však nelze nikdy nasytit. „(z knihy Petra Nového a Dagmar Havlíčkové „Zázračné prameny“).

Expert v technologii taveného skla

Sklářský výtvarník Zdeněk Lhotský (nar. 1956), patří podle amerického časopisu Wallpaper mezi dvanáct Čechů, kteří ovlivňují světový design. Zdeněk Lhotský je zakládající člen skupiny Tvrdohlaví a majitel Studia Lhotský v Pelechově u Železného Brodu, si v oboru uměleckého skla vybojoval světově uznávanou pozici experta v technologii taveného skla a sériemi vlastních děl. Jeho umělecké zájmy zahrnují také široké pole designu a práce do architektury.

Přes železniční přejezdy na červenou přecházel chodec a přejížděli motocyklisté.
Kontroly na přejezdech: Na červenou přejeli koleje tři motorkáři