Především mužům se líbí výstava z vojenské historie, která je až do konce října k vidění v Domě česko-německého porozumění v Rýnovicích. Mapuje válečná tažení a stopy císaře Josefa II. na Jablonecku. Ukazuje také základy kartografie, vojenské strategie nebo podobu uniforem z druhé poloviny 18. století.

Podle předsedy správní rady rýnovické galerie Jana Laurina vznikla výstava ve spolupráci s městem, jejím autorem se stal místostarosta Lukáš Pleticha. „Před rokem objevil v Lukášově zachovalý systém dělostřeleckých opevnění. To ho převedlo k bádání v historii,“ připomněl.

Pleticha, který se chtěl dozvědět, více o svém náhodném nálezu, musel prostudovat řadu archivních vlastivědných materiálů. „Nebylo snadné dopátrat se k něčemu novému, už tehdy od sebe autoři zjevně opisovali,“ poznamenal místostarosta.

Kopie nejstarší vystavené mapy je takzvaná Voghtova mapa z roku 1714. Známější je však pozdější Müllerova mapa z roku 1720. Používala se zhruba 100 let, a to přestože nebyla nijak zvlášť přesná. Nedokonalé v ní bylo zakreslení členitosti, vzdáleností a také některé názvy.

Nejzajímavější je ale I. Vojenské mapování z let 1764-1780. Jablonecko tehdy bylo také podstatně méně zalesněné než dnes. Pleticha sestavil i přehled bitek a bojů Prušáků s rakouskými husary o dědictví rakouské v letech 1741 až 1745, zákopů a střeleckých šancí, které se mezitím dostaly do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

Střelecké šance, valy a terénní záseky jsou totiž jediným archeologickým dokladem válek na území Liberecka a Jablonecka. Zařazení mezi památky jim zajistí do budoucna ochranu před zničením. Kolem jedné z nich povede nová silnice na Liberec.

Galerie s autorem uspořádají v říjnu ještě pro všechny zájemce o místní historii společnou vycházku po stopách císaře Josefa II. na Jablonecku. Okruh, který povede Rýnovicemi a Lukášovým a mohl by se stát novou naučnou stezkou, měří asi šest kilometrů. „Na konci cesty bude ukrytý poklad,“ prozradil Pleticha.

Výstava je otevřená od středy do soboty, vždy od 14.00 do 17.00 hodin. V galerii se mohou lidé také přihlásit k říjnové komentované prohlídce a vycházce do terénu.