Po divadelních prázdninách začíná jako všude jinde i v Železném Brodě divadelní sezóna. Začíná se inscenací Druhá smrt Johanky z Arku, která chce vyštvat lidi ze stereotypu. Opírá se o téma, zda je k našemu životu potřeba hrdinství.Bulharský dramatik a básník Stefan Caev říká ve své hře Druhá smrt Johanky z Arku, že ano. Hru svého krajana si pro režijní divadelní debut vybrala Světlana Lazarová, scenáristka a režisérka bulharského původu žijící v Česku. Do hlavní role potulné herečky Žanety-Johanky obsadila Vilmu Cibulkovou.

Přijetí hry předčilo očekávání režisérky a všech propagonistů. Česko je asi dvacátou zemí, kde se hra hraje. Důvodů, proč oslovuje publikum, je několik. Zaprvé autor skrze postavu Johanky připomíná morální hodnoty, které v dnešní době schází.

Člověk by měl přehodnotit své vlastní já, svou zodpovědnost, kterou nese a která je někdy břemenem a někdy je strašně důležitá pro společenství, v němž žijeme a v němž nejsme sami. A to je zadruhé si uvědomit, jak žít. Každý si může zvolit, jestli důstojně, nebo nedůstojně. Ve hře je věta, která tuto volbu přesně vystihuje: „Plazit se a žít, nebo neplazit se a zemřít?".

To je základní volba v každém režimu a v každé době. Všichni víme, jak je moc lehce zneužitelná. Často se s tím setkáváme v dnešní společnosti, v médiích i v politice.

Žijeme v podmínkách, kde se každou chvíli objeví nějaká korupční aféra, kde není spolehnutí na lidi, kteří nás vedou a mají být morálně čistí. Nikdo nikomu nevěří, všechno je zpochybněné. A má to zase ten samý důvod že si lidí neváží sami sebe ani ze svého okolí.

Canevova hra je v tomhle směru velmi aktuální. On věci kriticky pojmenovává. Přestali jsme si vážit takových slov, jako je hrdinství, odvaha, nic nám to neříká. A pokud to tak necháme být, nemá naše společnost dobré vyhlídky.

Jak říká Světlana Lazarová: Nechci zobecňovat, ale mám pocit, že spousta lidí rezignovala na vlastní život, takže tím pádem rezignovali i na to, zajímat se, co se děje ve společnosti. Jdou do práce, pak domů, a když vás nic víc moc nezajímá, nad ničím víc se moc nezamýšlíte, pak se do ničeho ani nemáte zájem plést.

Vstupenky jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru Železný Brod. Věříme, že si nenecháte ujít skvělý výkon Vilmy Cibulkové coby Johanky/Žanety i Ladislava Mrkvičky coby Boha. Nenechte si ujít hru, která ve své tragikomičnosti nese velmi smutné okamžiky, ale i okamžiky s nádechem sarkastického humoru.

Na divadelní představení Druhá smrt Johanky z Arku" se můžete těšit v pondělí 23. září v Městském divadle Železný Brod od 19 hod. Vstupenky v ceně 195 Kč jsou v předprodeji v Turistickém informačním centru Železný Brod, info@zelbrod.cz, tel. 484 353 333.