Tradiční koledování o druhém svátku vánočním na svatého Štěpána zahájí „železnobrodskými vánočními koledami", které nacvičí kostelíčkový filharmonický sbor, poté se přidají všichni přítomní za hudebního doprovodu paní Věry Hlubůčkové. Zvou všechny zpěváky i nezpěváky z blízka i z dáli. Hlasivky budou stimulovány horkým čajem, svařáčkem nebo kávou. Přijďte se potěšit.