Návštěvníci si vyzkoušeli Braillovo písmo, brýle simulující zrakové vady a různé pomůcky pro zrakově handicapované, které předvedlo občanské sdružení Kafira. V rámci akce Korálkiáda pokračovalo navlékání korálků, tentokrát však ve dvojicích se zaslepovacími brýlemi. Akce pokračovala ještě v sobotu.