Soubor Solideo z Děčína je instrumentálně-vokálním kvartetem pro duchovní hudbu středověku. Členové souboru chtějí svým uměním oživovat kulturně-duchovní dědictví našich předků. Hraje hudbu 12. – 18. století, tedy skladby z období gotiky, renesance a baroka. Nedílnou součástí vystoupení je představení velmi zajímavých, zapomenutých hudebních nástrojů z bohatého instrumentáře. Během koncertu jich posluchači uslyší a uvidí kolem pětadvaceti – flétny dřevěné i kostěné, rohy beraní, mufloní, kamzičí, kozlí, středověké dudy, psalterium, niněru, šalmaj a další. Celý koncert je provázen slovem.