9.40 Zahájení poznávací stezky po Kittelovsku, 10.00 Výstava: vzpomínka na manžele Scheybalovi, 10.30 Poutní mše: celebruje generální ikář Ms. Havelka, 11.00 Divadélko z půdy, 12.00 Orchestr R. Millera, 13.00 Divadélko z půdy, 14.00 Huntířovský pěvecký sbor, 14.30 Smíšený pěvecký sbor Janáček v kostele, 15.30 promítání filmu o doktoru Kittelovi.