Vánoční výstavu připravila galerie ve spolupráci s umělcovým vnukem, který pečuje o část výtvarné pozůstalosti. Během výstavy bude možné si zakoupit Kubaštovy betlémy, knihy a další hodnotné vánoční dárky za výhodné galerijní ceny. Výstava se veřejnosti otevře o první adventní neděli 27. listopadu v 15 hodin. Městská galerie MY sídlí v historickém Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Kostelní ulici.