„Velmi rád jsem přijal pozvání na mši svatou do Hejnic. Ty jsem v poslední době navštívil pouze za smutných okolností, a to jako předseda krizového štábu o srpnových povodních, o to větší duchovní zážitek si odsud nyní odnáším“ řekl hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.

Mši svatou doprovázel obřad přijímání nových členů a vyznamenáním členů stávajících Vojenského a špitálního řádu Svatého Lazara Jeruzalémského, který jako IV. Velkopřevor vede Jan hrabě Dobrzenský z Dobrzenicz.

Mši svatou s tématem povodní bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v úterý 21. září v 17.00 hodin v kostele Nalezení Svatého Kříže ve Frýdlantu. Lidé se mohou společně pomodlit za oběti katastrofální povodně a vyprosit si Boží požehnání pro obnovu zatopených měst.