Starověké ruské zpěvy 16. a 17. století. Výjimečný koncert mužského sboru, který založil v roce 1983 Anatolij Grindenko. Sbor tvoří dvanáct zpěváků, stejně jako tomu bylo v malých kostelech starého Ruska. Působení sboru směřuje k oživení starobylých tradic ruského liturgického zpěvu. Věnuje se detailnímu muzikologickému výzkumu a zároveň hudební praxi pravoslavné liturgie, je také schopen dešifrovat a rekonstruovat staré rukopisy. I přesto, že v naší republice vystoupili jen několikrát, slavili vždy velký úspěch.