Naučná stezka obsahovuje pět zastavení s informačními tabulemi. Ty jsou rozmístěny mezi Kittelovým domem „Burk“ a kostelem sv. Josefa. Návštěvníci se dozví informace o životě doktora Kittela, o pověstech, které o něm dodnes kolují, jakož i o památkách a jejich postupné rekonstrukci. Stezka je volně přístupná a slouží svému účelu celoročně.

Naučná stezka vznikla přičiněním firem a organizací, které se na záchraně Kittelovska podílejí. Stezka je částečně financovaná i z veřejné sbírky „Zachraňme Kittelovsko“, která se rozběhla na podzim 2007. Vše probíhá pod patronací obce Pěnčín, vlastníka Kittelova domu, a Matice děkanství Železnobrodského, která pečuje o církevní stavby.

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704 - 1783) byl slavný lékař z Krásné, ležící na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Pro své neobyčejné léčitelské schopnosti, ochotu pomáhat chudým a velké bohatství byl již za svého života podezírán ze spolčení s ďáblem. Po nocích údajně létal na plášti za pacienty, s pomocí čarovných knih dokázal ovládat havrany. Ve svém obrovském a tajemném domě Burk měl pitevnu, lidské kostry, skleník s vzácnými bylinami i lázně pro vodoléčbu. Ke stáru, aby zachránil svou prodanou duši, nechal na vlastní náklady postavit vedle Burku školu, studánku s léčivou vodou, faru a kostel.