František Stárek, známý také pod přezdívkou Čuňas, je jednou ze základních postav českého undergroundu. Od sedmdesátých letech se podílel na organizování hudebních produkcí a přednášek a na šíření samizdatové literatury, za což byl také několikrát odsouzen k vězení. Od roku 1977 se věnoval organizačním a distribučním aktivitám spojeným s Chartou 77. Podílel se na ustavování Občanského fóra. Od dubna 1990 pracoval v české kontrarozvědce. Od roku 2008 pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů.