V té době to byla ještě vysoko položený výspa sklářů. Dnes turisticky hojně navštěvané centrum nejen kvůli sjezdovým ale především běžeckým tratím.

Jednou do roka se okolí kostelíku zahalí historií. V roce 2007 místní obnovili tradici bedřichovských Antonínských poutí, konaných naposledy za První republiky.

Malebnou přístupovou pěšinu lemuje nově také křížová cesta.