Jiří Dostál je na Liberecku a Jablonecku pojmem. Patří do tzv. „Libereckého okruhu" umělců. Řadí se do něj nedávno zesnulé osobnosti jako je Jiří Nepasický, Jan Vančura nebo Vratislav Karel Novák. Nyní připravila Oblastní galerie v Liberci Jiřímu Dostálovi a jeho žákům velkou výstavu nazvanou jednoznačně: Jiří Dostál + 21. Srdce v lázních.

MEZI UMĚNÍM A PEDAGOGIKOU

Výstavy tematizující tvorbu učitele a jeho žáků, mívají různý, často neočekávaný charakter. Je to dáno užším, či volnějším vztahem učitele a jeho žáka. V případě Jiřího Dostála se jedná o naprosto separátní tvorbu studentů, kteří prošli Střední uměleckoprůmyslovou školou v Jablonci nad Nisou. Jejich tvorba mohla být ovlivněna spíše nepřímo působením Dostála jakožto ředitele školy. Ten měl na starosti chod školy a ovlivňoval také pedagogický sbor. Má velkou zásluhu na tom, že škola vychovala mnohé úspěšné absolventy, což se mj. také ukazuje na současné výstavě. Jiří Dostál byl úspěšný pedagog a manažer školy, také tomu obětoval nesmírně času. To se projevilo na menší výstavní aktivitě, nicméně své umělecké tvorby se samozřejmě nevzdal. Výstava působí jako pocta Dostálovi a zároveň přehlídka ukázek práce se sklem, šperkem, ale i malířské tvorby či videa.

SRDCE V LÁZNÍCH

Jak píše kurátorka výstavy Zuzana Štěpanovičová v katalogu k výstavě, Dostálova tvorba „se vyvíjela v ucelených kapitolách sochařství, malířství, kresbě a medailérství". Hned u vstupu na výstavu nás zaujmou Dostálovy objekty z kamene. Sochařská tvorba má zde leitmotiv srdce, které je ztvárněno v několikero podobách a z různých druhů kamenů. Ponejvíce ze sliveneckého mramoru, ale objevuje se i hadec. Symbolika srdce je na výstavě provázána s lidskou identitou, s gestem apoštola Sv. Matouše, jenž ukázal tváří v tvář Ježíšovi na své srdce. Plastika Povolání sv. Matouše je umístěna hned u vchodu na výstavu. Čtyři hrotité útvary z kamene jako by stály v cestě návštěvníkovi, který je tak nemůže minout. Na pozornější vnímání však přijde až při odchodu. Tak jak je jeden z ústředních exponátů postaven do cesty zrakům příchozích, neodbytně zaujmou barevné krychlové sokly, na nichž jsou položena objemná srdce. Jisté rozpaky z úvodu výstavy, ale také z barevnosti soklů nakonec při pozornějším vnímání nahradí respekt nad koncentrovaností kamenných útvarů. Dostálovo provedení vydobylo z kamene skutečná srdce, jež si pozornost vynucují dobrým vyvážením leštěného a neopracovaného kamene. Měřítko je dobře zvolené a jde skutečně o silný moment výstavy.

MEZI SOCHOU A OSTATNÍM

Přízemí je jednoznačně ovládnuto sochařstvím Jiřího Dostála, který vystavuje kromě ústředního tématu i jiné náměty zasluhující si rovněž pozornost. Sugestivní Krajina s mrakem, Křtitel, nebo Ulička v Assisi, jsou výrazné sochařské objekty, které by návštěvník neměl pominout. Zajímavou odbočkou do minulosti je také objekt Pocta F1 z roku 1970. Polychromovaný pískovec ve tvaru kola zaujme tím, že podstatná je na něm malba upomínající na prostředí automobilových závodů. Plastika souvisí s technicistními tendencemi, které byly oblíbeny u některých českých umělců (viz Jiří Nepasický). Pod ochozem v přízemí ale zaujmou také někteří studenti jablonecké školy. Povedené a koncentrované kresby tužkou představuje Hanka Dýcková. Jemná práce na cyklu kreseb „Má mysl-Hvězda" přináší energií a senzualitou nabité tahy tužkou. Vladimír Véla prozařuje prostor svým velkoformátovým obrazem a dvěma studiemi po stranách. Minimalistická hra původem libereckého malíře Zdeňka Trse je sugestivní svým napínáním látky, která zakryté útvary zvýrazňuje a dává jim tak napětí a tajemství.

PROLÍNÁNÍ UMĚLECKÝCH SVĚTŮ

Na výstavě Srdce v lázních zažijeme někdy až nesourodé prolínání světů. Ne že by pozitivem výstavních projektů měla být nějaká pofidérní „příbuznost" nebo vztahování se k druhému. Jistěže programově jde o poctu výrazné osobnosti, která měla a má vliv na umělecké prostředí regionu. Zároveň se tvorba Jiřího Dostála svou kvalitou dostala za horizont regionu už dávno. 21 vybraných absolventů jablonecké „umprumky" prostě vyjadřuje mix výraznějších jmen. Těch, co se úspěšně prosazují ve výtvarném provozu (Véla, Trs a mnozí další), i jmen, která možná nejsou tolik známá v širším povědomí, přesto je jejich tvorba výrazná a osobitá.

VIZITKA ŠKOLY

Zmíněnou nesourodost děl na výstavě si uvědomíme třeba při prohlížení ukázek typografie Matyáše Machata (zastoupeného i ukázkou vtipné autorské knihy Spěte sladce!) nebo u reklamních fotografií rovněž ve svém oboru úspěšné fotografky Lucie Robinson. Jako prezentace absolventů školy výstava funguje. Někdy až příliš bereme za samozřejmost existenci škol, za níž je tolik práce, a která vyprodukovala mnoho výrazných osobností. Je dobré to veřejnosti připomenout, protože to není rozhodně samozřejmostí.