V liberecké Krajské vědecké knihovně můžete výstavu vidět do 27. září. Tato výstava je českou verzí mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu, kterou dosud navštívilo přes pět milionů návštěvníků ve více než 32 zemích.

Cílem mezinárodní putovní výstavy Anna Franková – Odkaz pro současnost je podnítit návštěvníky k tomu, aby se zamysleli nad významem tolerance, lidských práv a demokracie v dnešním světě.

Výstavě dominuje především příběh Anny Frankové a její rodiny, který je zasazen do kontextu světových událostí a historie holocaustu.

Můžeme si také přečíst výpovědi očitých svědků tohoto období. Výstava se dále snaží vést návštěvníky k zamyšlení nad tím, v čem tkví podobnost a rozdíly mezi událostmi z minulosti, jako byla druhá světová válka a holocaust, a situací v dnešním světě.