13.00 - uvítání hostů u pomníku Gustava Leutelta.

13.30 - otevření výstavy obrazů malíře Václava Kocuma „Horské lesy“.

17.00 - kostel Proměnění Páně – mše svatá za G. Leutelta.

19.00 - promítání diapozitivů „O přípravě a vzniku Muzea místní historie“ – hovoří Gerhard Kutnar.