„Když kníže Křesomysl odešel na věčnost, nastolen na Vyšehradě Neklan. Ten vládl všemu českému plemeni moudře a mírně…”

Těmito slovy začíná Alois Jirásek svou pověst o Lucké válce, která se rozpoutala v Čechách za vlády bájného knížete Neklana. Neklan byl vychováván po vzoru slavných a “pověstných” předchůdců. Měl být panovníkem moudrým jako Praotec Čech, silným jako Bivoj a odvážným jako Horymír. Všechny tyto vlastnosti pak měl zúročit ve válce s Lučany, kteří pod vedením mocichtivého vojvody Vlastislava zle na Čechy dotírali. Avšak v rozhodujícím okamžiku, kdy měl Neklan stanout v čele svých vojsk, aby je vedl proti Lučanům na obranu české země, kníže naprosto selhal.

Náhle jsou mu k ničemu výhry v rytířských turnajích, průpravy ve vojenské taktice i kvalitní zbroj. V mezní životní sitauci ho přemohl strach. Avšak křik nepřátel se již dere hradními okny do knížecích komnat a někdo musí rázně zavelet k obraně…

Slavnou pověst o jednom z bájných potomků legendárních Přemysla a Libuše připravuje pro Naivní divadlo tým mladých tvůrců z pražské Divadelní akademie múzických umění v čele s talentovaným režisérem Jakubem Vašíčkem. Ten se rozhodl pojmout Neklanův příběh i jako malý exkurz do nejznámějších starých pověstí českých (O Bivojovi, Horymír a Šemík, Dívčí válka atd.).

Městské divadlo, Jablonec n. N. v úterý 23. února od 8.30 a 10.00.