Karolína Janů - soprán, Ester Pavlů - alt, Waldemar Wieczorek - bas. Klavírní doprovod: Václav Loskot. Koncert vybraných účastníků Burzy mladých zpěváků 2009 pořádané Jednotou hudebního divadla za podpory Ministerstva kultury ČR.

Koncertu se zúčastní a slovem doprovodí sólista Národního divadla v Praze Bohuslav Maršík a předseda Jednoty hudebního divadla Josef Herman.